Systém vzdělávání zaměstnanců IS NSRR

Systém vzdělávání zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec napříč operačními programy v České republice je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Národního orgánu pro koordinaci, který je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy financované z fondů Evropské unie v České republice pro programové období 2007 - 2013.

Realizace Systému vzdělávání vyplývá z plnění usnesení vlády ČR č. 166 ze dne 25. 2. 2008, o Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období let 2007 až 2013.

Cílem Systému vzdělávání je zajistit všem zaměstnancům implementační struktury NSRR potřebný Systém vzdělávání, který odpovídá požadavkům kladeným na jejich typové pozice.

Systém vzdělávání rovněž akceptuje aktuální potřeby vzdělávání zaměstnanců ve specifických oblastech implementace fondů Evropské unie. Systém vzdělávání je tvořen vzdělávacími programy, které jsou akreditovány Akreditační komisí MMR ČR.

Systém vzdělávání je určen pro všechny subjekty, které v rámci implementace NSRR/DoP zajišťují následující funkce:

 • Řídících orgánů operačních programů (ŘO)/národního orgánu (Cíl Evropská územní spolupráce)
 • Zprostředkujících subjektů operačních programů (ZS)
 • Správce rozpočtu operačního programu a hlavního účetního operačního programu
 • Platebního a certifikačního orgánu (PCO)
 • Auditního orgánu (AO)
 • Centrální kontaktní bod sítě AFCOS
 • Kontaktní body sítě AFCOS
 • Správce monitorovacího systému NSRR a DoP
 • Centrálního zařízení a koordinace NSRR a DoP
 • Generálního finančního ředitelství a orgánů finanční správy, kde v rámci implementační struktury operačních programů EU vykonávají činnosti ve věci porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb a zákona č. 280/2009 Sb. (GFŘ a OFS)
 • Odboru 12 MF - Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí ČR, kde v rámci implementační struktury operačních programů EU vykonávají působnost Ministerstva financí ve věci porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb. a ve věci správních sporů z veřejnoprávních smluv podle zákona č. 500/2004 Sb.


Právě se nacházíte: Hlavní stránka > Systém vzdělávání