Organizační pokyny

Registrace zaměstnanců IS NSRR do Systému vzdělávání

Zaměstnanec IS NSRR, který má zájem o vzdělávací akci, musí být nejprve zaregistrován v rámci Systému vzdělávání.

Postup registrace je následující:

  • Na webové stránce http://www.vzdelavaninsrr.cz/kontakty/ si zájemce o akci vyhledá v záložce "Kontakty" kontakt na svého koordinátora vzdělávání příslušného operačního programu.
  • Vyplní elektronicky přihlášku do Systému vzdělávání, vytiskne ji, podepíše a její scan pošle e-mailem na příslušného koordinátora vzdělávání (originál přihlášky v listinné podobě je nutné koordinátorovi vzdělávání doručit).
  • Koordinátor vzdělávání e-mailem odešle tuto přihlášku společně s popisem pracovní činnosti daného zaměstnance Národnímu orgánu pro koordinaci, Samostatnému oddělení administrativní kapacity (dále jen SOAK). Koordinátor vzdělávání předá podepsaný originál přihlášky v listinné podobě SOAK.
  • SOAK uloží přihlášku do Systému. Od této chvíle může příslušný koordinátor vzdělávání libovolně přihlašovat zaměstnance daného subjektu OP na vzdělávací akce vypsané na http://www.vzdelavaninsrr.cz/vzdelavaci-programy/.

Přihlašování na jednotlivé vzdělávací akce

  • Zaměstnanec IS NSRR si vybere vzdělávací akci na http://www.vzdelavaninsrr.cz/vzdelavaci-programy/, na kterou se přihlásí prostřednictvím příslušného koordinátora vzdělávání OP.
  • Pokud se vzdělávací akce nenaplní alespoň ze 70%, nebude realizována. Přihlášení účastníci obdrží e-mailem informaci, že se vzdělávací akce nenaplnila.
  • Pokud se vzdělávací akce naplní alespoň ze 70%, bude realizována. Přihlášení účastníci obdrží týden před zahájením vzdělávací akce e-mailem pozvánku s podrobnými informacemi.
  • Účastníci na každé vzdělávací akci obdrží výukové materiály, tištěné prezentace, blok, propisku. V rámci vzdělávací akce je pro účastníky zajištěno občerstvení (2x coffee break + oběd).

Ostatní

  • V případě, že dojde ke změně údajů uvedených na přihlášce (změna příjmení, typová pozice apod.), informuje zaměstnanec IS NSRR svého koordinátora vzdělávání. Ten následně informuje SOAK, které změnu zadá do Systému.

Právě se nacházíte: Hlavní stránka > Organizační pokyny