Kontakty

Název operačního programu Jméno koordinátora vzdělávání v rámci IS NSRR Kontakt
Operační program Technická pomoc Kateřina Boková 224 861 123 katerina.bokova@mmr.cz
Integrovaný operační program Helena Zeisel, DiS. 224 861 394 helena.zeisel@mmr.cz
OP Podnikání a inovace Mgr. Gabriela Ptáčková
224 853 060 ptackova@mpo.cz
OP Doprava Bc. Veronika Janurová
225 131 618 veronika.janurova@mdcr.cz
OP Životní prostředí Ing. Hana Houšková
267 122 185
Hana.Houskova@mzp.cz
OP Lidské zdroje a zaměstnanost Mgr. Lukáš Voborský
221 925 635 lukas.voborsky@mpsv.cz
OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Eva Martincová
234 814 144 eva.martincova@msmt.cz
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bc. Marie Drlíková 234 814 427 marie.drlikova@msmt.cz
OP Praha Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita Mgr. Markéta Bártová
236 003 914 marketa.bartova@praha.eu
ROP NUTS II Střední Čechy Ing. Ludmila Zoubkova
222 749 766
zoubkova@ropsc.cz
ROP NUTS II Severozápad Radka Vávrová
475 240 645
radka.vavrova@nuts2severozapad.cz
ROP NUTS II Severovýchod Bc. Pavla Vacková 498 501 034  p.vackova@rada-severovychod.cz
ROP NUTS II Jihozápad Ing. Iva Malenická
389 058 689 malenicka@rr-jihozapad.cz
ROP NUTS II Jihovýchod Ing. Jan Vacula
532 193 511 vacula@jihovychod.cz
ROP NUTS II Střední Morava Bc. Kateřina Holčapková 587 333 335 katerina.holcapkova@rr-strednimorava.cz

OP Rybářství

Ing. Monika Frýdlová

221 812 219

Monika.Frydlova@mze.cz

Ostatní Jméno koordinátora vzdělávání v rámci IS NSRR Kontakt
Auditní orgán
Ing. Jana Paclíková 257 042 335 jana.paclikova@mfcr.cz
AFCOS Ing. Magdalena Fendrychová
257 044 679
magdalena.fendrychova@mfcr.cz
Platební a certifikační orgán Ing. Petra Holíková
257 042 669
petra.holikova@mfcr.cz
Evropská územní spolupráce Ing. Jaroslava Chaloupková 234 154 387 jaroslava.chaloupkova@mmr.cz
Odbor 12 MFIng. Veronika Srbová257 042 837veronika.srbova@mfcr.cz

Orgán finanční správy

Generální finanční ředitelství

Bc. Aleš Petrák


296 854 962

ales.petrak@fs.mfcr.cz

Poznámka:
Zaměstnanci zprostředkujících subjektů se přihlašují prostřednictvím koordinátora vzdělávání příslušného ŘO OP.

Garant Systému vzdělávání zaměstnanců IS NSRR
Národní orgán pro koordinaci - Samostatné oddělení administrativní kapacity
Mgr. Terezie Pilařová
224 861 367terezie.pilarova@mmr.cz
Ing. Josef Ludl
224 861 114 josef.ludl@mmr.cz
Samostatné oddělení administrativní kapacity
  vzdelavaninsrr@mmr.cz
TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s.
Mgr. Lenka Haluzová 734 682 665 haluzova@tempo.cz

Ing. Veronika Chrápková

731 600 310

chrapkova@tempo.cz


Právě se nacházíte: Hlavní stránka > Kontakty