Archiv vzdělávacích akcíUskutečněné akce
Smazat

Typ VA Název vzdělávací akce Termíny konání Město Obsazenost
AS Genderové rozpočtování 28. 08. 14 Praha 10/20
VP Veřejné zakázky II 28. 08. 14 Praha 13/20
AS Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA 29. 08. 14 Praha 11/20
AS Projektové řízení v rámci fondů EU 29. 08. 14 Praha 15/20
VP 01. 09. 14 xx 0/xx
AS Trestné činy proti majetku a proti pořádku ve věcech veřejných 01. 09. 14 Praha 0/20
VP Veřejné zakázky I 02. 09. 14 Praha 15/20
AS Veřejné zakázky - Problematika hodnocení nabídek 02. 09. 14 Praha 16/20
VP Angličtina s terminologií SF EU I 05. 09. 14 Praha 8/12
AS Nediskriminace 05. 09. 14 Praha 15/20
AS CBA a Studie proveditelnosti 08. 09. 14
09. 09. 14
Praha 13/20
AS Základy účtování a kontroly projektových výdajů 08. 09. 14
09. 09. 14
Olomouc 18/20
AS Angličtina EU dokumentů 08. 09. 14 Praha 9/12
AS Zákon o veřejných zakázkách z pohledu nového občanského zákoníku 09. 09. 14 Praha 20/20
AS Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU 09. 09. 14 Hradec Králové 17/20
AS Problematika zdravotního postižení 10. 09. 14 Praha 18/20
VP Veřejná podpora v podmínkách ČR (včetně postupů v rámci SF EU) 11. 09. 14 Praha 20/20
AS Problematika rovných příležitostí 15. 09. 14 Praha 19/20
AS Základy účtování a kontroly projektových výdajů 15. 09. 14
16. 09. 14
Praha 17/20
AS Zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka 16. 09. 14 Praha 19/20
AS Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU 18. 09. 14 Praha 20/20
AS Problematika rovných příležitostí 19. 09. 14 Praha 20/20
AS Studie proveditelnosti investičních projektů fondů EU 01. 10. 14 Praha 16/20
AS Základy účtování a kontroly projektových výdajů 01. 10. 14
02. 10. 14
Praha 20/20
VP Angličtina s terminologií SF EU I 02. 10. 14 Praha 11/12
VP Veřejné zakázky II 02. 10. 14 Praha 20/20
AS Nediskriminace 03. 10. 14 Praha 16/20
AS DPH pro oblast řízení a kontroly v rámci SF EU 06. 10. 14 Praha 15/20
AS Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA 06. 10. 14 Praha 14/20
AS Problematika rovných příležitostí 06. 10. 14 Praha 8/20
AS Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU 06. 10. 14 Hradec Králové 20/20
AS Zákon o veřejných zakázkách z pohledu nového občanského zákoníku 07. 10. 14 Praha 20/20
AS Finanční řízení pro CzechInvest 07. 10. 14
08. 10. 14
Praha 10/20
AS Veřejné zakázky - Problematika hodnocení nabídek 07. 10. 14 Praha 20/20
AS Efektivní vyjednávání 08. 10. 14 Praha 9/12
AS Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně 08. 10. 14 Praha 19/20
VP Angličtina s terminologií SF EU II 09. 10. 14 Praha 9/12
VP Informační a monitorovací systémy 10. 10. 14 Praha 8/20
AS Duševní hygiena a stres management 13. 10. 14 Praha 12/12
AS Veřejné zakázky - novela ZVZ účinná od 1. 1. 2014 13. 10. 14 Praha 18/20
AS Zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka 14. 10. 14 Praha 19/20
VP Projektové řízení 16. 10. 14
17. 10. 14
Praha 17/20
VP Angličtina s terminologií SF EU III 16. 10. 14 Praha 5/12
VP Primární kontrolní systém 17. 10. 14 Praha 18/20
AS Emoční inteligence 17. 10. 14 Praha 7/12
VP Finanční řízení 21. 10. 14
22. 10. 14
Praha 17/20
AS Angličtina EU dokumentů 23. 10. 14 Praha 8/12
AS Veřejná podpora ESIF 2014 - 2020 27. 10. 14 Praha 12/20
AS Konflikty a jejich zvládání 27. 10. 14 Praha 9/12
AS Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně 30. 10. 14 Praha 18/20
AS Cost-benefit analýza investičních projektů fondů EU 31. 10. 14 Praha 19/20
AS Základy účtování a kontroly projektových výdajů 03. 11. 14
04. 11. 14
Praha 18/20
AS Sociálně-vědní minimum pro evaluátory 05. 11. 14
12. 11. 14
Praha 15/20
VP Evaluace I - Poslední běh vzdělávací akce!!! 05. 11. 14 Praha 6/20
VP Angličtina s terminologií SF EU I 06. 11. 14 Praha 10/12
VP Analýza a řízení rizik 06. 11. 14 Praha 12/20
AS Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně 06. 11. 14 Praha 18/20
AS Problematika rovných příležitostí 06. 11. 14 Praha 19/20
AS Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA 10. 11. 14 Praha 19/20
AS Nejčastější pochybení při zadávání VZ 11. 11. 14 Praha 20/20
AS Nediskriminace 11. 11. 14 Praha 18/20
VP Rozpočtová pravidla a související legislativa 12. 11. 14 Praha 19/20
AS Problematika zdravotního postižení 12. 11. 14 Praha 20/20
AS Základní vzdělávání ve fondech EU - Poslední běh vzdělávací akce!!! 12. 11. 14 Praha 16/20
VP Angličtina s terminologií SF EU II 13. 11. 14 Praha 5/12
VP Audit 13. 11. 14
14. 11. 14
Praha 17/20
AS Nová právní úprava Kontrolního řádu 13. 11. 14 Praha 19/20
AS Základy účtování a kontroly projektových výdajů 18. 11. 14
19. 11. 14
Olomouc 17/20
AS Veřejná podpora ESIF 2014 - 2020 18. 11. 14 Praha 18/20
AS Duševní hygiena a stres management 18. 11. 14 Praha 10/12
VP Publicita - Poslední běh vzdělávací akce!!! 18. 11. 14
19. 11. 14
Praha 9/20
VP Veřejné zakázky I 18. 11. 14 Praha 20/20
VP Veřejné zakázky II 19. 11. 14 Praha 20/20
AS DPH pro oblast řízení a kontroly v rámci SF EU 19. 11. 14 Praha 17/20
VP Angličtina s terminologií SF EU III 20. 11. 14 Praha 3/12
AS Genderové rozpočtování 20. 11. 14 Praha 12/20
AS Zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka 20. 11. 14 Praha 20/20
AS Komunikace 21. 11. 14 Praha 11/12
AS Prezentační dovednosti a přesvědčivá argumentace 21. 11. 14 Praha 9/12
VP Finanční řízení 24. 11. 14
25. 11. 14
Praha 18/20
AS Asertivní komunikace 24. 11. 14 Praha 12/12
AS Inventář metod výsledkových evaluací se zaměřením na přípravu evaluačních plánů a evaluačních designů 24. 11. 14
03. 12. 14
Praha 16/20
AS Problematika rovných příležitostí 25. 11. 14 Praha 13/20
AS Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně 26. 11. 14 Praha 19/20
AS Nová právní úprava Kontrolního řádu 27. 11. 14 Ostrava 12/20
AS CBA a Studie proveditelnosti 27. 11. 14
28. 11. 14
Praha 18/20
AS Angličtina EU dokumentů 27. 11. 14 Praha 9/12
AS Projektové řízení v rámci fondů EU 28. 11. 14 Praha 17/20
AS Nediskriminace 28. 11. 14 Praha 13/20
AS Zákon o veřejných zakázkách z pohledu nového občanského zákoníku 28. 11. 14 Praha 18/20
AS Workshop k tvorbě evaluačních designů 10. 12. 14 Praha 19/20
VP Veřejné zakázky II 06. 01. 15 Praha 15/20
VP Finanční řízení 06. 01. 15
07. 01. 15
Praha 15/20
AS Nediskriminace pro OP LZZ 07. 01. 15 Praha 18/20
AS Nediskriminace 08. 01. 15 Praha 15/20
AS Problematika rovných příležitostí 08. 01. 15 Praha 1/20
AS Problematika zdravotního postižení pro OP LZZ 08. 01. 15 Praha 20/20
AS Duševní hygiena a stres management 08. 01. 15 Praha 12/12
VP Angličtina s terminologií SF EU I 09. 01. 15 Praha 9/12
AS Základní vzdělávání ve fondech EU 09. 01. 15 Praha 7/20
AS Komunikace 09. 01. 15 Praha 3/12
AS Problematika rovných příležitostí pro OP LZZ 12. 01. 15 Praha 19/20
AS Konflikty a jejich zvládání 12. 01. 15 Praha 8/12
VP Veřejné zakázky I 12. 01. 15 Praha 20/20
AS Cost-benefit analýza investičních projektů fondů EU 13. 01. 15 Brno 20/20
AS Time management 13. 01. 15 Praha 7/12
AS Zákon o veřejných zakázkách z pohledu nového občanského zákoníku 13. 01. 15 Praha 17/20
AS Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU 14. 01. 15 Praha 19/20
AS Prezentační dovednosti a přesvědčivá argumentace 14. 01. 15 Praha 7/12
VP Angličtina s terminologií SF EU II 16. 01. 15 Praha 9/12
VP Angličtina s terminologií SF EU III 19. 01. 15 Praha 8/12
AS Zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka 19. 01. 15 Praha 16/20
AS Veřejná podpora ESIF 2014 - 2020 19. 01. 15 Praha 20/20
AS Problematika zdravotního postižení pro OP LZZ 20. 01. 15 Praha 19/20
AS Veřejné zakázky - Problematika hodnocení nabídek 20. 01. 15 Praha 20/20
AS Problematika zdravotního postižení 21. 01. 15 Praha 19/20
AS Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně 21. 01. 15 Praha 20/20
VP Primární kontrolní systém 21. 01. 15 Praha 19/20
AS Nediskriminace pro OP LZZ 22. 01. 15 Praha 19/20
AS Nová právní úprava Kontrolního řádu 22. 01. 15 Praha 16/20
VP Informační a monitorovací systémy 22. 01. 15 Praha 6/20
AS Dopady legislativních změn zákona o veřejných zakázkách 23. 01. 15 Praha 16/20
AS Projektové řízení v rámci fondů EU 23. 01. 15 Praha 20/20
AS Emoční inteligence 23. 01. 15 Praha 10/12
AS Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA 26. 01. 15 Praha 9/20
AS Angličtina EU dokumentů 26. 01. 15 Praha 9/12
AS Základy účtování a kontroly projektových výdajů 26. 01. 15
27. 01. 15
Praha 17/20
VP Rozpočtová pravidla a související legislativa 27. 01. 15 Praha 18/20
AS Nejčastější pochybení při zadávání VZ 27. 01. 15 Praha 19/20
AS Problematika rovných příležitostí pro OP LZZ 28. 01. 15 Praha 20/20
AS Základy účtování a kontroly projektových výdajů 28. 01. 15
29. 01. 15
Praha 18/20
AS DPH pro oblast řízení a kontroly v rámci SF EU 30. 01. 15 Praha 19/20
VP Angličtina s terminologií SF EU I 02. 02. 15 Praha 9/12
AS Nediskriminace pro OP LZZ 02. 02. 15 Praha 18/20
AS Inventář metod výsledkových evaluací se zaměřením na přípravu evaluačních plánů a evaluačních designů 02. 02. 15
09. 02. 15
Praha 16/20
AS Asertivní komunikace 03. 02. 15 Praha 11/12
AS Nediskriminace pro OP LZZ 03. 02. 15 Praha 19/20
AS Cost-benefit analýza investičních projektů fondů EU 04. 02. 15 Praha 15/20
AS Problematika rovných příležitostí pro OP LZZ 04. 02. 15 Praha 20/20
VP Angličtina s terminologií SF EU II 09. 02. 15 Praha 11/12
AS Veřejná podpora ESIF 2014 - 2020 09. 02. 15 Praha 19/20
AS Konflikty a jejich zvládání 09. 02. 15 Praha 11/12
AS Time management 10. 02. 15 Praha 9/12
AS Problematika rovných příležitostí pro OP LZZ 10. 02. 15 Praha 20/20
AS Publicita projektu, prezentace a mediální komunikace 10. 02. 15 Praha 11/20
AS Nejčastější pochybení při zadávání VZ 10. 02. 15 Praha 19/20
AS Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU 11. 02. 15 Praha 19/20
VP Projektové řízení 12. 02. 15
13. 02. 15
Praha 19/20
VP Angličtina s terminologií SF EU III 13. 02. 15 Praha 5/12
AS Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA 16. 02. 15 Praha 15/20
AS Workshop k tvorbě evaluačních designů 16. 02. 15 Praha 13/20
AS Angličtina EU dokumentů 16. 02. 15 Praha 6/12
AS Problematika rovných příležitostí 16. 02. 15 Praha 18/20
AS Veřejné zakázky - Problematika hodnocení nabídek 17. 02. 15 Praha 20/20
AS Problematika zdravotního postižení pro OP LZZ 17. 02. 15 Praha 18/20
AS Nová právní úprava Kontrolního řádu 18. 02. 15 Brno 17/20
AS Zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka 18. 02. 15 Praha 14/20
AS Prezentační dovednosti a přesvědčivá argumentace 18. 02. 15 Praha 11/12
VP Veřejné zakázky II 19. 02. 15 Praha 19/20
AS Problematika rovných příležitostí 19. 02. 15 Praha 0/20
AS Nová právní úprava Kontrolního řádu 19. 02. 15 Praha 15/20
AS Problematika zdravotního postižení 19. 02. 15 Praha 18/20
AS Nediskriminace 20. 02. 15 Praha 18/20
AS Emoční inteligence 23. 02. 15 Praha 9/12
AS Veřejná podpora ESIF 2014 - 2020 23. 02. 15 Praha 14/20
VP Veřejné zakázky I 24. 02. 15 Praha 19/20
AS Dopady legislativních změn zákona o veřejných zakázkách 24. 02. 15 Praha 18/20
AS Efektivní vyjednávání 24. 02. 15 Praha 12/12
AS Problematika rovných příležitostí pro OP LZZ 25. 02. 15 Praha 15/20
AS Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU 25. 02. 15 Praha 18/20
AS Zákon o veřejných zakázkách z pohledu nového občanského zákoníku 25. 02. 15 Praha 17/20
AS Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně 26. 02. 15 Praha 20/20
AS Problematika zdravotního postižení pro OP LZZ 26. 02. 15 Praha 20/20
VP Veřejné zakázky II 26. 02. 15 Brno 12/20
VP Audit 26. 02. 15
27. 02. 15
Praha 14/20
AS Projektové řízení v rámci fondů EU 27. 02. 15 Praha 19/20
AS Dopady legislativních změn zákona o veřejných zakázkách 03. 03. 15 Praha 16/20
AS Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU 04. 03. 15 Praha 6/20
AS Nediskriminace pro OP LZZ 04. 03. 15 Praha 18/20
AS Autorský zákon a duševní vlastnictví pro OP VK 05. 03. 15 Praha 18/20
AS Problematika rovných příležitostí pro OP LZZ 05. 03. 15 Praha 16/20
VP Audit 05. 03. 15
06. 03. 15
Praha 17/20
AS Autorský zákon a duševní vlastnictví pro OP VK 06. 03. 15 Praha 18/20
AS Zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídka 09. 03. 15 Praha 18/20
AS Nediskriminace pro OP LZZ 09. 03. 15 Praha 16/20
AS Nejčastější pochybení při zadávání VZ 10. 03. 15 Praha 18/20
VP Rozpočtová pravidla a související legislativa 11. 03. 15 Praha 20/20
AS Problematika zdravotního postižení pro OP LZZ 12. 03. 15 Praha 19/20
AS DPH pro oblast řízení a kontroly v rámci SF EU 12. 03. 15 Praha 17/20
AS Řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně 12. 03. 15 Praha 20/20
VP Veřejné zakázky I 12. 03. 15 Brno 18/20
VP Veřejné zakázky II 16. 03. 15 Praha 17/20
AS Veřejná podpora ESIF 2014 - 2020 16. 03. 15 Praha 20/20
AS Veřejné zakázky - Problematika hodnocení nabídek 17. 03. 15 Praha 20/20
AS Asertivní komunikace 17. 03. 15 Praha 11/12
VP Veřejné zakázky I 17. 03. 15 Praha 17/20
AS Problematika rovných příležitostí 19. 03. 15 Praha 14/20
AS Problematika zdravotního postižení 19. 03. 15 Praha 14/20
VP Audit 19. 03. 15
20. 03. 15
Praha 17/20
AS Nediskriminace 20. 03. 15 Praha 15/20


Právě se nacházíte: Hlavní stránka > Archiv vzdělávacích akcí